Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 115 посетителя в сайта

Времето

Специализирана Администрация
# Име Позиция Телефон Мобилен телефон
1 Елена Ангелова Началник на отдел "Програми и проекти" 07172/21-41 0879103417
2 Боряна Богданова Гл. спец. “Оперативни програми и евро-проекти” 07172/21-41 0879103411
3 Бистра Грозданова Мл. експерт “Обществени поръчки, търгове и конкурси” 07172/21-41 0879103451
4 Анна Крумова Гл. спец.“Социални услуги, здравеопазване, образование и вероизповедания”, секретар на МКБППМН - 0879103392
5 Иван Божилов Мл. експерт "Екология и транспорт" - 0879103459
6 Таня Бенинска Началник на отдел “Устройство на територията и общински дейности” и главен инженер на общината 07172/21-03, вътр. 22 0879103391
7 Михаела Петрова Ст. експерт "Общинска собственост" 07172/21-03, вътр. 28 0879103457
8 Десислава Здравкова Гл.спец."Секретар на ОЕСУТ" 07172/21-03, вътр.41 0879103407
9 Николета Владимирова Гл.спец."УТ" 0879103406
10 Дуняша Интернатиева Началник отдел МДТ 0879103399
11 Даниела Борисова Главен специалист МДТ 07172/25-56 0879103440
12 Десислава Генадиева Гл.спец."ГРАО" 07172/21-89 вътр. 26 0879103450
13 Николай Здравков Гл.спец. "Контрол по строителството" 07172/23-03 вътр. 25 0879103422
14 Надежда Велинова Мл. експерт МДТ 0879103389
15 Моника Георгиева Гл.спец. "ГРАО" 0879103396
16 Моника Йорданова Гл.спец. "УТ" 0879103403
17 Златина Траянова Спец. "ГРАО" 0879103404
18 Йорданка Денева Гл.спец. "УТ" 0879103405
19 Тодорка Вълева Главен архитект 0879103441