Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 89 посетителя в сайта

Времето

Специализирана Администрация
# Име Позиция Телефон Мобилен телефон
1 Юлияна Момчилова Старши експерт “Общинска собственост” 07172/21-03 вътр. 28 0879103409
2 Таня Бенинска Началник на отдел “Устройство на територията и общински дейности” и главен инженер на общината 07172/21-03, вътр. 22 0879103391
3 Михаела Петрова Гл. спец. "Общинска собственост" 07172/21-03, вътр. 28 0879103457
4 Десислава Здравкова Гл.спец."Секретар на ОЕСУТ" 07172/21-03, вътр.41 0879103407
5 Анелия Мирчева Гл.спец."УТ" 07172/21-03 0879103406
6 Дуняша Интернатиева Началник отдел МДТ 0879103399
7 Иван Божилов Младши експерт "Екология и транспорт" 0879103459
8 Даниела Борисова Главен специалист МДТ 07172/25-56 0879103440
9 Елена Ангелова Началник на отдел "Програми и проекти" 07172/21-41, вътр. 21 0879103417
10 Десислава Генадиева Гл.спец."ГРАО" 07172/21-89 вътр. 26 0879103450
11 Николай Здравков Гл.спец. "Контрол по строителството" 07172/23-03 вътр. 25 0879103422
12 Боряна Богданова Гл.спец. “Оперативни програми и евро-проекти” 07172/21-41, вътр. 21 0879103411
13 Бистра Грозданова Младши експерт “Обществени поръчки, търгове и конкурси” 07172/21-41, вътр. 21 0879103451
14 Надежда Велинова Ст. спец. МДТ 0879103389
15 Моника Георгиева Гл.спец. "ГРАО" 0879103396
16 Моника Йорданова Гл.спец. "УТ" 0879103403
17 Анна Крумова Гл. спец.“Социални услуги, здравеопазване, образование и вероизповедания”, секретар на МКБППМН 0879103392
18 Златина Траянова Спец. "ГРАО" 0879103404
19 Йорданка Денева Гл.спец. "УТ" 0879103405
20 Тодорка Вълева Главен архитект 0879103441