Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Община Драгоман
Спортна зала Драгоман
Вторник, 06 Февруари 2018 14:25

ОБЯВЛЕНИЕ

      Спортна зала Драгоман организира курсове по народни танци за всички желаещи, без ограничение на възраст и пол. Всички желаещи трябва да бъдат в подходящо облекло и спортни обувки. Дните за провеждане са:

Вторник – 17:30ч. – 18:30ч.  
 Четвъртък – 17:30ч. – 18:30ч.

Начало на курса: 13.02.2018г.
Телефон за контакти – 0879103392 Анна Крумова
 
Грижа за образованието
Вторник, 06 Февруари 2018 14:11

ГРИЖА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

         По инициатива на Община Драгоман на 05.02.2018г. се проведе работна среща във връзка с изготвяне на Годишен план за действие за личностно развитие, в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на база на Закона за предучилищното и училищното образование. Срещата бе ръководена от заместник кмета на общината г-жа Емилия Милушева, а участници в нея бяха: г-н Методи Методиев – председател на ОбС Драгоман; г-жа Атина Младенова – председател на постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура, младежка политика, спорт, социална политика и вероизповедания към Общински съвет; представители на всички институции, ангажирани с дейностите и проблемите в образованието. Разисквани бяха мерки по обхващането на отпадащите ученици в учебния процес и дейности, стимулиращи децата с изявени дарби. Обсъдени бяха и политики на взаимодействие между участниците в процеса. 

IMG 5609

продължава>
 
Местните данъци и такси за 2018 г.
Вторник, 06 Февруари 2018 13:59

Съобщение

 
Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" 05.02.2018г.
Понеделник, 05 Февруари 2018 18:35

Свободни работни места

 
СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ! БЪДИ ЕДИН ОТ ТЯХ!
Понеделник, 05 Февруари 2018 10:24

IMG 0643

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

      Община Драгоман набира доброволци за попълване състава на Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано. 
Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
Необходими документи за кандидатстване :
1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2
2. Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар)
3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет
4. Свидетелство за съдимост 
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност
6. Писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец
7. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см)
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгл. съгл. Приложение №3
 Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория ако има такива.
 Доброволците получават възнаграждения за извършените дейности съгласно Наредба за организиране дейността на доброволните формирования.
 Доброволно формирование Драгоман разполага изцяло с защитна екипировка и техника, членовете са застраховани и допълнително стимулирани от органите на местната власт.
 За повече информация и получаване на необходимите документи
 тел. 0879103400 - Десислава Димитрова- ССИ, ОМП и ЗНБА
 

                                                                                                                                                  ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>