Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 138 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Обявление
Вторник, 09 Април 2024 15:21

За свободна длъжност: Младши експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност:

 • Човешки ресурси.
 • Безопасност и здраве при работа.
 • Труд и работна заплата.
 • Програми временна заетост.
 • Архив.

 

Преки задължения:

 1. изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси, както и в областта на временната заетост и организира тяхното изпълнение;
 2. разработва длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, както и на лицата назначени по програми и проекти за временна заетост отговаря за       тяхната актуализация;
 3. организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и на назначените лица по програми и проекти за временна заетост; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. разработва и предлага за одобрение щатните и длъжностните разписания на ОА и звената към нея ;
 7. извършва вписвания в ЕИСУЧРДА и ИИСДА.
 8. други дейности съгласно длъжностна характеристика
продължава>
 
Съобщение
Вторник, 09 Април 2024 12:17

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По информация на НКЖИ, поради извършване на ремонтни дейности, считано от днес жп прелеза разположен на ул. „Железничар“, /15 ти - кантон/, гр. Драгоман и жп прелеза разположен на Интермодален терминал, гр. Драгоман нямат наличен звуков, светлинен сигнал и бариери.

 

Молим гражданите да преминават с изключително повишено внимание!

 
Конкурс за военна служба
Вторник, 09 Април 2024 09:34

Обява

 
Добри новини за водоснабдяването на гр. Драгоман! Басейнова дирекция разреши сондаж при помпена станция „Матарица“
Вторник, 09 Април 2024 08:04

Матарица1

След дългогодишна работа на Община Драгоман да достигне до разрешение от БДДР /Басейнова дирекция „Дунавски район“/ за изграждане на проучвателен сондаж при Помпена станция „Матарица“, с цел подсилване питейно-битовото водоснабдяване на гр. Драгоман, най-сетне разрешение е получено.

От 03.04.2024 г. тече срока за „Изграждане на проучвателен хидрогеоложки сондаж при помпена станция „Матарица“. Изграждането на сондажа ще продължи няколко месеца и цели да бъдат проучени количествата подземни води и дали те са годни за питейно-битови нужди. В случай, че проучването докаже наличие на необходимото количество и нейното качество, ще се пристъпи към проектиране и изграждане на сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на гр. Драгоман, обособяване на СОЗ и изграждане на тласкателен водопровод до града.

Изграждането на хидрогеоложкия сондаж е първата стъпка към подсигуряването на допълнителен водоизточник за град Драгоман. Към момента съществува само един водоизточник, което поставя града в несигурно положение. Напомняме, че един от основните приоритети на ръководството на общината е справянето с водните проблеми. През годините бяха изпълнени редица водни проекти, но работата в тази област не спира.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>