Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Община Драгоман
ДВУГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН МАНДАТ 2015-2019Г.
Петък, 10 Ноември 2017 16:25

13

На двугодишния Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Драгоман мандат 2015-2019г., която се проведе на 10.11.2017 г. в заседателната зала на община Драгоман, бе представена презентация за цялостната дейност и постигнатите успехи. Наблегна се на спечелените проекти до момента и извършените ремонтни дейности. Обърна се внимание на инициативите, които общината е  осъществила с много труд и колективни усилия; на отличията, с които бе възнаградена за работата си. Бяха споменати и трудностите, с които се е сблъскала и през които е преминала за постигането на всичко това. През двете години управлението на Община Драгоман бе  с приоритети – отговорност в управлението, диалог с обществеността и гарантиране на обществения интерес при използване на бюджетните средства при реализирането на десетки мероприятия и иновативни практики.

Доволни от постигнатото, вдъхновени от заслугите и отличията, общинските служители напуснаха залата амбицирани за нови, бъдещи успехи. 

продължава>
 
Инициативата „Да запалим огъня в децата“ пожъна успех и възхищение
Петък, 10 Ноември 2017 15:35

1

Началото на мероприятието бе поставено още в 9:30 часа в ДГ „Радост“, където децата посрещнаха доброволците от Доброволно формирование Драгоман. Под формата на забавна беседа г-жа Десислава Димитрова – служител по сигурността на информацията в община Драгоман, запозна децата с основните правила при бедствия и аварии. Последваха подаръци за децата от доброволците и множество снимки за спомен.

            От 10:30 часа на централния площад в града се проведе демонстрация по гасене на пожар от РС ПБЗН – гр. Сливница. Присъстваха всички ученици от СУ „Христо Ботев“, които наблюдаваха с голям интерес организираното за първи път подобно събитие. Бяха показани две ситуации с пожар – гасене на запален макет на къща и работа с пожарогасител, които предизвикаха еуфория сред децата, наблюдаващи демонстрацията. Пожарникарите показаха какви първи стъпки се предприемат  при пътно транспортно произшествие. За пресъздаване на ситуацията  беше използван стар автомобил и специална  пожарникарска техника, с която беше разрязана колата и изведен от там „катастрофирал човек с рана на ръката и в безсъзнание“. След спасяването на пострадалия доброволците от БЧК и БМЧК оказаха първа долекарска помощ и през цялото време обясняваха на учениците какви стъпки предприемат за подобряване състоянието на пострадалия.

            На мероприятието присъстваха ръководството на община Драгоман, общинска администрация, представители на Гражданска защита – София област, БЧК София област и БЧК и БМЧК Драгоман, които любезно предоставиха както на учениците, така и на децата от ДГ „Радост“, много информационни материали, книжки и видео материали за превенция при бедствия и аварии.

            Община Драгоман благодари на всички, които се отзоваха и помогнаха за осъществяването на демонстрацията.

продължава>
 
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПРОГРАМИ
Петък, 10 Ноември 2017 08:21

dddddd

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в сградата на община Драгоман екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени за участие са представители на община Драгоман, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
Съобщение
Четвъртък, 09 Ноември 2017 14:59

3SKMBT 223 D17103110560

 
Съобщение
Сряда, 08 Ноември 2017 09:20

Уважаеми съграждани, по информация на ВИК Драгоман ще бъде спряно водоподаването към гр. Драгоман до 24:00 поради авария по напорен водопровод  II.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>