Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 119 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Заповеди
Петък, 01 Ноември 2013 14:28

Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012001 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 3.453 дка., в местността “Златарица”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №025003 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 2.807 дка., в местността “Студен”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №019003 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 0.645 дка., в местността “Краище”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски имоти, а именно:  
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012022 в землището на с. Беренде с ЕКАТТЕ 03890, община Драгоман с площ от 2.783 дка., в местността “Локва”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012094 в землището на с. Беренде с ЕКАТТЕ 03890, община Драгоман с площ от 47.890 дка., в местността “Чивлички гробища”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;  
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012101 в землището на с. Беренде с ЕКАТТЕ 03890, община Драгоман с площ от 1.992 дка., в местността “Чифлик”, с НТП: нива шеста категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ плюс 5 /пет/ години на земеделски имоти, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №151037 в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман с площ от 2.803 дка., в местността “Бусмански окол”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; недвижим имот, представляващ поземлен имот №151043 в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман с площ от 8.078 дка., в местността “Бусмански окол”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Владиславци, община Драгоман

Заповед за откриване процедура на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Чорул, община Драгоман

Заповед за откриване процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ плюс 5 /пет/ години на земеделски имоти в землището на с. Табан, община Драгоман

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на свободен общински терен, а именно: строително петно №9 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ за поставяне на павилион с търговска цел без продажба на алкохол с площ от 12 кв.м.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен общински терен, разположен в УПИ XVII – „за търговия“ от кв.12 по плана на с. Габер за поставяне на временна постройка с търговска цел с площ от 47,27 кв.м.

 
Проверка на дейността на организацията на БЧК на общинско ниво
Петък, 01 Ноември 2013 13:46

IMG 4710 Едно значимо и вълнуващо събитие в община Драгоман издигна рейтинга на общината на едно от челните места не само в Софийска област, но и на национално ниво. Направена бе обстойна проверка на дейността на организацията на БЧК на общинско ниво, по линия на Червенокръските дружества от международен мащаб.

продължава>
 
Информация
Сряда, 30 Октомври 2013 16:05
desetiletie-bezopasnost Информация за условията и реда за участие относно реализирането на проект „Застъпници за пътната безопасност” ще намерите ТУК
 
„Есента ни подари ето тези красоти !”
Вторник, 29 Октомври 2013 15:43

IMG 4786

Под това мото протече днешния празник в ЦДГ ”Радост”. С много танци и музика, с песни и стихчета децата се порадваха на още един от топлите есенни дни, заедно с обичания от малчуганите клоун Есенко –Песенко. Във всяка група децата бяха изработили от природни материали модели, бяха апликирали и рисували есенни теми. Разнообразната програма, представена от децата и техните учителки показа, че в детската градина лесно се учи, когато се пее и танцува.

продължава>
 
Обществена поръчка /ОП- 2013-10001
Понеделник, 28 Октомври 2013 14:23

КОНСУЛТИРАНЕ, СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ 23/321/01273  „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН”

Документи

Покана за отваряне на ценова оферта

Информация за сключен договор

Последваща информация:

06.03.2015

 
<< Начало < Предишна 271 272 273 274 275 276 Следваща > Край >>