Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Община Драгоман
Важно съобщение
Четвъртък, 03 Юли 2014 07:26

Областна дирекция „Земеделие“ - Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвяне на масиви за ползване е необходимо в срок до 31 юли да подадат в общинската служба по земеделие декларация /заявление/ по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година.

ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

Обръщаме внимание, че въз основа на изменение на § 2ж. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, от 2014г. в масивите за ползване ще бъдат ВКЛЮЧВАНИ имоти, ВЪЗСТАНОВЕНИ В СТАРИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ.

 
Покана
Сряда, 02 Юли 2014 14:21

mach deca s loko

 
Съобщение
Сряда, 02 Юли 2014 07:07

На 10.07.2014г. /четвъртък/ ще се проведе преглед на земеделската, горската и строителна техника от 10:00 до 13:00 часа пред сградата на община Драгоман.

На същата дата да се яват и собсвениците на нерегистрирани и новозакупени машини и техника.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения, съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската техника.

 
ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ КЪМ БОЛКАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА И ДА ПОМОГНЕМ!
Четвъртък, 26 Юни 2014 10:31

ДАРЕНИЕ ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА С. РАЯНОВЦИ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА И НАВОДНЕНИЯТА ВЪВ ВАРНЕНСКА И ДОБРИЧКА ОБЛАСТИ!

            Похвална инициатива бе подета и реализирана в малкото по население, но огромно по благоразположение, доброта и съпричастност на хората село Раяновци. Съчувствието и болката към бедата, сполетяла хората от Варненска и Добричка области, обедини хората в селото и за кратко време всички откликнаха на зова за помощ, като щедро дариха суми, кой колко може да отдели от скромните и неголемите пенсии. За някои сумата от 2  лв. е толкова голяма, колкото за някои други – от 100 лв. или повече, за това на жителите на селото, почти всички бедни пенсионери, сърдечно благодарим!

             Парична сума в помощ на пострадалите бе събрана и от общинските съветници към ОбС – Драгоман и преведена по сметката на БЧК, а щедро дарение от хранителни детски продукти, млека, памперси и детски дрешки направи фамилията на г-н Найден Иванов.

 
„Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”
Сряда, 25 Юни 2014 12:47

IMG 3441 На 24 юни  2014 г. в заседателната зала на община Драгоман при повишен интерес и масово присъствие се проведе поредният информационен ден в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028. 

продължава>
 
<< Начало < Предишна 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Следваща > Край >>