Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 124 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Съобщение от Дирекция Бюро по Труда
Петък, 19 Септември 2014 09:05

ДБТ стартира процедура за прием на заявки по схемата „Младежка заетост”

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително).

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

  • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
  • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

  • възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
  • здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:

  • възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  • разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в бюрата по труда.

ДБТ стартира процедура за прием на заявки по схемата „Подкрепа за заетост”

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Подкрепа за заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 26 септември 2014 г. (включително).

            Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца;

            Приоритетни групи по проекта са:

  • работодатели с производствена дейност и услуги;
  • безработни лица – продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.

Подробна информация може да получите в бюрата по труда.

Стартира интерфейса за on-line подаване на заявки за свободни работни места

Информираме всички работодатели, че на електронната страница на Агенция по заетостта е реализиран интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодател.

 

 
Публична покана - ПП - 2014-2003
Петък, 19 Септември 2014 08:59

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2014/2015година на територията на  община Драгоман” 

Номер в АОП - 9033831

Документи

Протокол

Договор

Информация по договор:

02.02.2015г.

15.05.2015г.

25.02.2016г.

 
Заповеди за спечелили
Петък, 19 Септември 2014 08:55

Заповеди за спечелили от проведените на 16.09.2014 г. търгове

 
Съобщение
Сряда, 17 Септември 2014 08:33

На 19 септември 2014г. от 18:00ч. в конферентната зала на СОУ "Христо Ботев" гр. Драгоман ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014г.

 
Служителите на Община Драгоман преминаха серия от обучения за повишаване на компетентността и подобряване на работния процес
Вторник, 16 Септември 2014 07:26
aaas

 

Драгоман, 15.09.2014 г. Община Драгоман успешно приключи проект за повишаване на езиковите умения и компетенциите в различни специализирани области на общинските служители. Като част от дейностите по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман” се проведоха обучения по английски език, ефективна комуникация и работа в екип, управление на стреса и времето и специализирани обучения от каталога на ИПА.

Реализирането на проекта допринесе за повишаване на компетенциите на общинските служители, подобряване на работния процес и повишаване на ефективността при изпълнение на служебните им задължения. „Чрез проведените обучения служителите в Общината придобиха нови знания и умения, които несъмнено ще повишат качеството на тяхната работа“, коментира Емилия Милушева, ръководител на проекта. Тя допълни, че реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса.

При изпълнението на проекта се сформира екип, отговорен за неговото управление, който с успешното реализиране на всички дейности придоби опит и усъвършенства своите познания за изготвяне и реализиране на бъдещи проекти на Общината.

В рамките на проекта се осъществиха и дейности за информация и публичност за неговото популяризиране и запознаване на заинтересованите страни с ползите от неговото реализиране.

За проекта:

Проект „Обучение на служителите на община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г. е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Драгоман. Проектът се реализира от Община Драгоман за период от 9 месеца. Общата му стойност е 53 275,83 лева.

 

продължава>
 
<< Начало < Предишна 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Следваща > Край >>