Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 65 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Поредният забележителен успех за община Драгоман
Петък, 17 Ноември 2017 16:39

Untitled1

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОДАДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ПО ПРОЕКТ „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЕДЕН ДЕСТИНАЦИИ В БЪЛГАРИЯ” GRO/SME/16/C/071-TOURISM

 

Конкурсът за избор на нови ЕДЕН дестинации по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism*, който стартира на 30 юни 2017 г., с краен срок за кандидатстване 8 септември 2017 г., премина при засилен интерес от страна на общините в страната. В допустимия срок в Министерство на туризма постъпиха 31 формуляра за участие в националния конкурс за малко познати/нововъзникващи дестинации за културен туризъм в България. Кандидатури за участие в конкурса получихме от общините Ардино, Сапарева баня, Мездра, Белене, Ловеч, Брезово, Самоков, Стара Загора, Бургас (2 предложения), Драгоман, Петрич, Дряново, Раднево, Девня, Костенец, Чавдар, Марица, Хасково, Две Могили, Кърджали, Ямбол, Елена, Ботевград, Варна, Сливен, Малко Търново, Банско, Смолян и областните администрации Ловеч и Добрич.
 
Оценката на формулярите се осъществи от комисия, при спазване на критериите за оценка, които са част от изискванията в процедурата за оценяване на кандидатурите.
 
Съгласно изискванията на проекта, след приключване на оценката по документи на подадените кандидатури, през месец октомври беше осъществено и посещение на място на петте дестинации, които са получили най-голям брой точки.
 
 
 
Класираните дестинации в конкурса са:
 
Община Ямбол  - победител.  
 
Община Мездра, община Драгоман и община Чавдар и община Ардино - дестинации подгласници.
 
За  избраните дестинации, по проекта се предвижда да се изготви брошура на български и английски език.
 
През месец януари ще се проведе Национална церемония по награждаване на избраните малко познати ЕДЕН дестинации за културен туризъм.
 
 
 
 
*Проект „ Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism” се финансира по програма COSME (Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия) 2014 - 2020 г. на Европейската комисия. Продължителността му е 10 месеца, като общата цел е да се привлече вниманието и да се промотират малко познати/нововъзникващи български туристически дестинации на тема „културен туризъм”. 
 
ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА ДЕЦА
Сряда, 15 Ноември 2017 15:46

Futbol1

На  18.11.2017 год. от 10:00 часа ще се проведе  турнир на малки врати за деца в Спортна зала Драгоман. Участие ще вземат децата от ФК „Драгоман“, ФК „Петърч“, ФК „Божурище“ и ФК „Годеч“.

Турнирът се организира от Спортна зала Драгоман под егидата на Община Драгоман.

Предвидени са отборни и индивидуални награди, а емоцията е гарантирана.

Вход свободен.

 
Съобщение
Сряда, 15 Ноември 2017 09:55

1SKM C224e D17111510000 0001

 
Общинска администрация Драгоман обявява следните свободни работни позиции :
Сряда, 15 Ноември 2017 09:50
1.   Длъжност: Старши експерт  „Труд и работна заплата, Управление на човешките ресурси и Безопасност и здраве при работа”
Преки задължения
 1. Изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси и организира тяхното изпълнение;
 2. Участва в  разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и тяхната актуализация;
 3. Организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. Изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. Организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. Осигурява техническа и логистична подкрепа, както и  методическа помощ при прилагане на нормативната уредба за управлението на човешките ресурси в общинската администрация;
 7. Разнася своевременно в трудовите книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията.
 8. Изготвя и съхранява  книгата за извънреден труд и регистъра на сключените трудови договори.
 9. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на  законодателството  и за изпълнението на  задължението на работниците,води инструктажни книги,подава декларация по чл.15 ЗБУТ, представлява работодателя пред  контролните органи на Инспекция по труда.
 10. Изготвя УП-1 при пенсиониране на работници и служители от общинската администрация и звената към нея.
 11. разработва  и предлага  за одобрение щатните и длъжностните разписания  на ОА и звената към нея ;
 12. извършва вписвания в  ЕИСЧУРДА и ИИСДА.
 13. организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони.
 
 1. Изготвя формулярите за оценка на трудовото изпълнение на служителите в администрацията.
 1. изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 (две) години.
Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис и Интернет .
 
2.  Длъжност: Главен специалист „Туристически информационен център”
Преки задължения
1.  Организира мероприятия, свързани с туристическите дейности  в района;
2. Реклама и маркетинг на туристическите дестинации в общината в районен, национален и международен мащаб,участие в туристически борси;
3. Подготовка и практическа реализация на туристически пакети – екотуризъм, поклонически и културен туризъм и др.;
4. Презентации /филмови, устни и пр./ пред организирани туристически групи и индивидуални туристически посещения;
5. Активни връзки с туристически агенции и туроператори за увеличаване туристическия поток в общината;
6. Организиране на походи, посещения на туристически и културно-исторически обекти;
7. Екскурзоводство, напътствия, полезни съвети, указания, съпровождане на туристи до желани за посещения обекти;
8. Активност в привличането на български и чуждестранни туристи и по-дългото им пребиваване в нашия район;
9. Поддръжка и постоянна актуализация на туристическия сайт, редовни публикации и информации във местни, регионални, национални и международни медии.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 1. 1.Образование : средно
 2. 2.Професионален опит -2 год.
 
 
 
Заявления и автобиографична справка се приемат  на гише „Деловодство“ в Общинска администрация, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2  всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.
 
Съобщение
Сряда, 15 Ноември 2017 08:25

Знаете ли, че на 16 ноември 2017 год., ще се отбележи Международния ден без тютюнопушене. От години през третия четвъртък на ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене.

Продължава

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>