!

Банер

Избори

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Община Драгоман
За вас работодатели
Вторник, 25 Октомври 2016 16:52
Агенция по заетостта
 
Дирекция “Бюро по труда”- Сливница
 
Уведомява работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:  Средства в лв.
 • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
18799,00
 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)
3678,50
 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)
2694,47
 • за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ)
2266,99
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ
5056,00
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)
2429,81
 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)
2949,04
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)
7289,85
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)
2871,65
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
989,37
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).
Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 1798,64 лв.
 
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливница, както и на тел. 0727/426 94

·  безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

 
Съобщение
Вторник, 25 Октомври 2016 16:48

На 28.10.2016г. ще се проведе сесия на ОбС Драгоман в заседателната зала на община Драгоман при следния проект за дневен ред от 15:00 ч.

 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
Вторник, 25 Октомври 2016 16:44

От избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

 

От избирателните списъци в изборите за президент и  вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.


 
Достойно първо място за децата на гр. Драгоман
Вторник, 25 Октомври 2016 11:31

TA „Ритмика" при Народно читалище „Мелдия-2012” гр. Драгоман спечели 1-во място на Международния Фолклорен Фестивал „Малешево пее и танцува” в с. Микрево, община Струмяни в категорията: Танцови състави до 18 години. От над 3500 участника, децата заслужено взеха почетното призово място.
Поздравяваме Ви за хъса, старанието и постигнатите резултати. 
Честита победа, мили деца!!!

1


продължава>
 
За вас работодатели
Вторник, 25 Октомври 2016 11:20
Дирекция “Бюро по труда”- Сливница провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
 
Дирекция “Бюро по труда”- Сливница уведомява работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 1994,47/700,00 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 989,37 лв.;
 
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).
 
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливница, както и на тел. 0727/426 94
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>