!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 84 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Относно работното време на общинска администрация - Драгоман на 31.07.2015г.
Петък, 31 Юли 2015 11:05

                                                                               ЗАПОВЕД

 
Предварителна информация за разписанията на влаковете за периода 2015/2016
Сряда, 29 Юли 2015 14:05

ПОДРОБНИ РАЗПИСАНИЯ НА ВЛАКОВЕТЕ

 
ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 29 Юли 2015 10:11
OIC

   Областен информационен център - София проведе изнесена мобилна приемна в община Драгоман. Посетителите на приемната се информираха на място за отворените процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" - „Активни" и „Ново работно място 2015", насоките за кандидатстване по двете операции и електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Екипът на ОИЦ запозна потенциални бенефициенти с предстоящи възможности за финансиране по оперативните програми: „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Околна среда". Експертите от Центъра представиха и начините за търсене на информация за оперативните програми в единния информационен портал.

Посетители на приемната споделиха и негативен опит от високата степен на формализация и сложните административни процедури през първия програмен период.

В отговор екипът на ОИЦ информира, че през настоящия програмен период се въвежда електронна комуникация с бенефициентите. Целта е да се намали административната тежест във всички фази на проектния цикъл. Чрез ИСУН 2020 ще се събират и обработват данни за седемте оперативни програми, изпълнявани в България в периода 2014 - 2020 година: „Добро управление", „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Региони в растеж", „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност", „Околна среда" и „Наука и образование за интелигентен растеж".

Системата е изцяло уеб базирана и за работа с нея е необходим единствено уеб браузър. В новата система попълването на данни ще се извършва изцяло в електронен вид. Приложени са унифицирани формуляри за кандидатстване по всички оперативни програми.

ИСУН 2020 се състои от два основни модула - публичен и вътрешен. В публичния модул има отделна секция, в която ще са налични всички отворени процедури по различните оперативните програми. Посетителите могат да правят и справки по програмите и проекти, по различни параметри и индикатори. Обобщената информация за финансовото изпълнение по оперативните програми ще бъде налична в три основни групи - по отделни оперативни програми, по райони за планиране и по организации (бенефициенти, партньори, изпълнители, кандидати).

Екипът на ОИЦ насърчи посетителите да кандидатстват по оперативните програми, тъй като чрез електронната комуникация ще се намали административната тежест във всички фази на проектния цикъл.

До края на месец септември ОИЦ - София ще проведе изнесени мобилни приемни във всички общини на територията на Софийска област. Целта е да се осигури информация и публичност по всички приоритетни оси и операции на оперативните програми и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за широката общественост и потенциалните бенефициенти.

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
Обява за работа от SUNLAND Raw Foods
Сряда, 29 Юли 2015 09:25

Офис Mениджър

Описание и
Изисквания: 

   SUNLAND Raw Foods е стартираща компания, специализирана в производството на био сурови храни, със собствена производствена база, притежаваща БИО сертификат.
Ние от SUNLAND сме изградили технология за производство на специализирани храни. Нашата цел е да доставим до крайния потребител продукт с всички необходими качества на здравословното хранене. 
Разширяването на дейността ни изисква да набираме хора, които имат желание да работят в компания с голям потенциал и постоянно да се развиват в професионален план.
SUNLAND търси отговорен и коректен човек на позиция: Офис мениджър

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Предимство – 2 години опит в хранително вкусовата промишленост.
- Много добра компютърна грамотност – отлично владеене Word, Excel, Power Point, Outlook, намира бързо информация в Интернет.
- Добро владеене на английски език.
- Отлични организационни и управленски умения, опит във воденето на офис кореспонденция.
- Да има отличен български правопис и граматика.
- Нa работното място не се пуши.

 


ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 


- Организира и контролира доставката на всички външни офис услуги, комуникационни услуги, абонаменти, офис консумативи и др. 
- Отговаря за следене на месечните офис сметки, осигурява фактури за всички офис разходи. 
- Копира, изпраща документи, доставя документи на клиенти и входира подготвени от фирмата документи в държавни институции. 
- Осъществява дейностите свързани с представителност на фирмата (отговаря на фирмения телефон и общ офис мейл, посреща клиентите, изпълнява маркетингови кампании по задание на търговския директор). 
- Изпълнява административни задачи поставени от търговския директор.
- Организира и поддържа административния архив на фирмата.
- Подготвя оферти, референции и презентации на фирмата по указания на търговския директор.
- Отговаря за внасяне на промени в интернет сайта на фирмата и организира други дейности по презентация на фирмата.
- Компанията предлага работа в динамична среда, с екип от професионалисти,вътрешно-фирмени обучения, възможности за професионално развитие, служебен телефон.

 


Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, изпратете на електроната ни поща 
info@go4raw.com:

-Мотивационно писмо
-Автобиография и актуална снимка. 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.
Данните, които се предоставят са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

Месторабота: Служителят ще пътува между офиса в София и производствената база в Драгоман.


ПОМОЩНИК СЛАДКАРИ

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Организираност
- Устойчивост на стресови ситуации
- Умение за работа в екип

- Спазване на безкомпромисна хигиена


ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:


- Трудов договор, пълни осигуровки, работно облекло
- Добро възнаграждение

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, можете да се свържете с нас на тел. +359877456567

 
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” – гр. София
Вторник, 28 Юли 2015 08:34

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” – гр. София  съществува като самостоятелно висше училище повече от  60 години. Като университет, предлагащ уникални специалности, той  подготвя инженери за нуждите на енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, геологията, добива и преработката на нефт и природен газ, използване на възобновяеми източници на енергия, опазване на околната среда.

Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация както  в страната, така  и в чужбина.

Университетът осигурява отлични условия за живот на своите студенти: настаняване в реновирани и добре обзаведени общежития, ползване на  студентски стол, възможност за получаване на  стипендии - социални, за успех,  по европейски проекти;  университетски спортен комплекс  за активна и разнообразна спортна дейност; достъпни държавни такси.

За кандидатстудентска информация и контакти:

Тел. 02/80 60 208; 02/80 60 530

Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ

Сайт: www.mgu.bg

Имейл адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>