Търсене

Избори - 2014г.

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 38 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Сесия ОбС - Драгоман - 19.09.2014 г.
Събота, 20 Септември 2014 18:43

 
Съобщение от Дирекция Бюро по Труда
Петък, 19 Септември 2014 10:05

ДБТ стартира процедура за прием на заявки по схемата „Младежка заетост”

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително).

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

  • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
  • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

  • възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
  • здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:

  • възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  • разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в бюрата по труда.

ДБТ стартира процедура за прием на заявки по схемата „Подкрепа за заетост”

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Подкрепа за заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 26 септември 2014 г. (включително).

            Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца;

            Приоритетни групи по проекта са:

  • работодатели с производствена дейност и услуги;
  • безработни лица – продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.

Подробна информация може да получите в бюрата по труда.

Стартира интерфейса за on-line подаване на заявки за свободни работни места

Информираме всички работодатели, че на електронната страница на Агенция по заетостта е реализиран интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодател.

 

 
Публична покана
Петък, 19 Септември 2014 09:59

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2014/2015година на територията на  община Драгоман” 

Номер в АОП - 9033831

Документи

 
Заповеди за спечелили
Петък, 19 Септември 2014 09:55

Заповеди за спечелили от проведените на 16.09.2014 г. търгове

 
Съобщение
Сряда, 17 Септември 2014 09:33

На 19 септември 2014г. от 18:00ч. в конферентната зала на СОУ "Христо Ботев" гр. Драгоман ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>