!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 160 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
ЗАПОВЕД
Четвъртък, 24 Юни 2021 11:04

З А П О В Е Д

№ РД-15-476/24.06.2021

На основание чл. 65 от Закона за защита при бедствия, във връзка с опасно състояние на мостово съоръжение в с. Габер, махала Манастирци в резултат на възникналото наводнение в периода 09.01.2021-11.01.2021 г. и сериозното влошаване на състоянието на моста към настоящият момент

 

НАРЕЖДАМ:

1.Забранявам движението на моторни превозни средства и земеделска техника по мостово съоръжение за махала „Манастирци“ с. Габер до извършване на необходимите ремонтни дейности и обезопасяване на участъка.

2.Да бъде незабавно ограден и обезопасен засегнатия участък със сигнални ленти.

3.Кмета на село Габер да информира засегнатото население за забраната за движение по посочения участък.

4.Да бъде уведомена незабавно Междуведомствена комисия към Министерски съвет за сериозното влошаване на състоянието на моста и реалната опасност от пропадане, възникване на инциденти с моторни превозни средства и граждани.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодор Тодоров- Кмет на с. Габер.

Заповедта да се обяви публично наофициалния сайт на община Драгоман.

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Съобщение
Четвъртък, 24 Юни 2021 09:03
Уважаеми съграждани,
По информация на ВИК поради възникнала авария е преустановено водоподаването към гр. Драгоман.
Екипи работят по отстраняване на проблема.
Очаква се водоподаването да бъде възстановено в рамките на деня.
 
Наземно третиране с хербицид по железопътната линия
Четвъртък, 24 Юни 2021 09:01

Наземно третиране с хербицид по железопътната линия

 
Заповед пожароопасен сезон
Вторник, 22 Юни 2021 14:21

 ЗАПОВЕД

РД-15-463

22.06.2021 г., гр. Драгоман

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с член 65 от Закона за защита при бедствия и и осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Драгоман

НАРЕЖДАМ:

 

1. Определям за пожароопасен сезон на територията на Община Драгоман, периода от 22.06.2021 r. до 30.11.2021 r.

2. С цел недопускане на палежи в защитените територии, както и в земеделските земи и гори па територията на Община Драгоман, следва да се засили наблюдението и да се осъществява постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

3. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

4. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата на пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

5. Кметските наместници по населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

6. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структура на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии

 

7. Органите на пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатация на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност.

продължава>
 
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА ДРАГОМАН
Вторник, 22 Юни 2021 11:23

logoCol

На 30 юни 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Драгоман (гр. Драгоман, заседателна зала в сградата на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26). Екипът на ОИЦ-София ще представи проект Споразумението за партньорство на Република България - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>