!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 76 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Почитаме паметта на Св. Харалампий – лечител и покровител на пчеларите
Сряда, 10 Февруари 2016 10:33

1

Св. Харалампий е християнският светец-лечител, който според поверието държи всички болести, а за празника му - 10 февруари - се месят питки, мажат се с мед и се раздават за здраве. В българския народен календар денят се нарича още Хараланбей, Араланбей, Хараламповден, Чуминден. Според народните представи св. Харалампий е господар на болестите, главно на чумата.
Св. Харалампий се приема и като покровител на пчеларите и на пчелите. Затова на този ден се носи мед за освещаване в църквата, за да има здраве и мед през цялата година. Смята се, че този мед е придобил лековити сили, затова се пази за специални случаи през цялата година. Ако някой се разболее му дават от него, та по-бързо да се възстанови и да оздравее.Наред с меда се пече и питка. Тя също се носи в църква за освещаване. След това осветената питка се раздава за здраве и благополучие.
продължава>
 
Писмо от Зам.мин. на МРРБ Николай Нанков
Понеделник, 08 Февруари 2016 10:26

Писмо от Зам.мин. на МРРБ Николай Нанков относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20

Писмо процедура за отчуждаване   

Решение   

Обявление   

Списък на имоти подлежащи на парично обезщетение 1   

Списък на имоти подлежащи на парично обезщетение 2

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Сряда, 03 Февруари 2016 09:34
Общинска администрация Драгоман търси да назначи служител на длъжността : Главен специалист „Устройство на територията“
 
Информация за длъжността:
Преки задължения

1.участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

2.издава скици и удостоверения;

3.поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, както и на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив, поддържа архив за издадените строителни книжа и регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи;

4.извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър и нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документ за собственост и придвижва преписките по попълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове, проучва и предлага решения по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;

5.извършва кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

6.подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;

7.подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;

8.подготвя информация по Закона за кадастъра и имотния регистър за имотите общинска собственост.

9.изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела в рамките на основната цел и областите на дейност.
 
 
Документи се подават всеки работен ден до 29.02.2015г. в Деловодството на Община Драгоман.
 
Актуална информация по проекти
Вторник, 02 Февруари 2016 16:44

1

„Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап ” и „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”
 
Днес 02.02.2016г. в Община Драгоман се проведе работна среща, относно реализирането на строително – монтажните работи на обекти: „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап” и „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”. На срещата присъстваха представители на строителния надзор – фирма „Градиакт Консулт“ ООД, на общинска администрация гр.Драгоман, екипа от проектанти Цветилиян Йончев и Калина Софиянска и представители на строителните фирми „Строймонтаж“ ЕООД и „Люник“ ЕООД. На работната среща се акцентира на предстоящите строително – монтажни дейности, уточниха се съгласувателните процедури и специални режими необходими за откриване на строителната площадка.
продължава>
 
Световен Ден на влажните зони - 2016
Вторник, 02 Февруари 2016 15:31

SDVZ

„Влажните зони - устойчив начин за препитание“ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния ден на Влажните зони - 02.02.2016 г
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши осведомеността за предимството на влажните зони за човечеството и планетата. Влажните зони са бъдещето ни. Повече от един милиард души по целия свят зависят от мочурища, за да получават доходи, от дейности като риболов, оризопроизводство, продажба на вода, транспорт, туризъм и много други.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>